MediaOn najlepszym niesieciowym domem mediowym roku.


MediaOn najlepszym niesieciowym domem mediowym roku.

MediaOn dostał nagrodę Media&Marketing Polska dla najlepszego niesieciowego domu mediowego roku.
Tegoroczny raport przygotowany na podstawie badań Millward Brown satysfakcji klientów agencji
reklamowych i domów mediowych dodatkowo plasuje MediaOn na 1 miejscu w 6 badanych kategoriach.
Na pozycjach 2-4 w kolejnych badanych kategoriach MediaOn pojawił się 5 krotnie.
W badaniu brały udział wszystkie domy mediowe w Polsce. Raport ostatecznie pokazał wyniki 33 firm.

Marketerzy najwyżej ocenili MediaOn w kategoriach: Zadowolenie ze współpracy z domem mediowym, Zadowolenie z obsługi klienta, Zadowolenie z planowania mediów.
Dostrzegli również takie aspekty jak przestrzeganie etyki zawodowej oraz poleciliby MediaOn przyjacielowi