Zakres Działań


Planowanie i zakup

kampanii we wszystkich mediach (tv, radio, prasa, outdoor, internet, kino, ambient).

Realizacja działań:

sponsoring, product placement, współpraca redakcyjna i innych, rekomendacje

Raportowanie i optymalizacja

wyników w trakcie trwania kampanii. Badania ilościowe i jakościowe, pre - i post campaign.

Oferujemy profesjonalną obsługę

kampanii AdWords w modelu rozliczeniowym, w którym płacisz tylko za efekt!

Jakie narzędzia wykorzystujemy?

  • - Analiza wydatków konkurencji
  • - Expert Monitor
  • - Konsumpcja mediów w grupie celowe (tv, radio, prasa, outdoor, kino) - Nielsen, Arianna, Press Track, Radio Track, TGI i inne
  • - Profil psychologiczny i społeczny konsumentów
  • - TGI
  • - Pomiar skuteczności prowadzonych działań vs sprzedaż (badanie CMR)
  • - Badania znajomości marki (SMG/KRC, GFK, TNS OBOP)
  • - Badania Internetu - ilościowe (Megapanel) i jakościowe (NetTrack, eSpy)
  • - Adserwer
  • - gemiusDirectEffect